FreeFocal HD

Progresiv org. OPTIMA HD 16/18/20

Optima HD je freeform progresiv široke primene, najnovije generacije, sa olakšanim navikavanjem. Udoban je i prijatan za prvo nošenje.Poseban akcenat je dat na širinu zone ...
[dalje]

Progresiv org. DYNAMIC HD 16/18/20

Ovo je savremeni model freeform progresiva razvijen u prvom redu za povećani komfor daljine. Omogućava dobru orijentaciju i procenu daljine u prostoru. Ovaj model pogresiva ...
[dalje]

Progresiv org. INDIVIDUAL

Freeform progresivno sočivo optimalno prilagođeno: receptu pacijenta, geometriji izabranog okvira, merama lica i položaju očiju pacijenta, uslovima upotrebe naočara i specifičnim estetskim zahtevima ...
[dalje]