Polazna | Resursi | Sertifikati

Sertifikati

ISO Sertifikati

U toku 2006. godine rukovodstvo GROSSOPTIC-a donelo je odluku o unapređenju poslovanja uvođenjem međunarodnog standarda ISO 9001:2000. U julu 2007. godine kompanija je verifikovala sistem ...
[dalje]

Usklađenost sa direktivom

Tokom 2004. i 2005. godine, Grossoptic je preduzeo niz mera potrebnih da bi proizvodnju korektivnih  sočiva koja se odvija u savremenim proizvodnim pogonima, uskladio sa ...
[dalje]